• background
  • background
  • background
  • background
TREDIA VIETNAM Co., LTD. a subsidiary of Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.

Về công ty

Tredia Việt Nam được thành lập vào năm 2014, là công ty con trực thuộc tập đoàn Mitsubishi Corporation Fashion (Nhật Bản).
Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm may mặc về quần áo và phụ kiện tại Việt Nam, và cung cấp những mặt hàng giá trị cao cho thị trường toàn cầu với vai trò là thành viên của Mitsubishi Corporation Group.

Liên hệ với chúng tôi

  • Saigon Centre, 5th floor
    65 Le Loi Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • (84-28) 38294770 - (84-28) 38294797
    Fax: (84-28) 38294762
  • contact@tredia-hcm.com
Họ tên
:
Điện thoại
:
Email
:
Nhập lại Email
:
Thông điệp