TÓM LƯỢC KINH DOANH

TREDIA VIETNAM CO., LTD.

Tredia Việt Nam cung cấp sản phẩm hàng may mặc là quần áo và phụ kiện thời trang ra thị trường thế giới.

Cùng với các nhà cung cấp tham gia vào Việt Nam, chúng tôi liên tục cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng từ việc lập kế hoạch, đề xuất sản xuất, quản lý chất lượng và hậu cần.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Quản lý chất lượng (May mặc/Vải):
Kiểm tra chất lượng hàng may mặc/vải, giám sát quá trình sản xuất, Hướng dẫn cho việc cải tiến, phối hợp với chuyên viên kiểm hàng thuê ngoài.
Đánh giá chất lượng (Nhà máy):
Giám sát và bảo trì chất lượng/môi trường làm việc của nhà cung cấp.