TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC

  • MS. TRAN THI HANG
  • MS. VO THI THANH TRANG
  • MR. TRAN VINH KHAI
NHÓM TRƯỞNG VÕ THỊ THANH TRANG

TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC

  • MS. VO THI THANH TRANG
  • MR. TRAN VINH KHAI
  • MS. TRAN THI HANG
Hãy kể về công việc của bạn.
Công việc chính của nhóm trưởng là hỗ trợ và quản lý nhân viên trong nhóm.
Nhóm mình quản lý các đơn hàng thể thao xuất đi thị trường các nước. Công việc chính là khai thác nguyên phụ liệu, làm mẫu, chuẩn bị năng lực sản xuất, kiểm tra giá & thương lượng giá, quản lý sản xuất, khai thác nhà máy sản xuất.
Hãy nói về những điều "thú vị" và "thách thức" trong công việc của bạn.
Công việc giúp mình nâng cao khả năng tổ chức công việc, năng lực thương lượng, khả năng ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Nhật. Ngoài ra, mình có cơ hội tiếp xúc nhiều người như công ty may mặc, công ty vải và công ty khách hàng.
Công việc may mặc rất chi tiết nên công việc đòi hỏi bạn phải có kỹ năng tốt trong việc sắp xếp công việc, theo dõi và quản lý.
Bạn thích làm việc với đồng nghiệp như thế nào?
Mình muốn làm chung với các bạn có thái độ làm việc nghiêm túc, cầu tiến và có trách nhiệm.