Nhân viên Quản lý đơn hàng
  1. Cho ngành hàng xuất sang Nhật Bản: từ 2-3 người
    Có kinh nghiệm làm trong ngành may mặc, có kinh nghiệm về vải.
    Thành thạo tiếng Nhật (tương đương trình độ N2).
  2. Cho ngành hàng xuất đi Âu Mỹ: từ 2-3 người
    Có kinh nghiệm làm trong ngành may mặc, có kinh nghiệm về vải.
    Thành thạo tiếng Anh.