HỒ SƠ CÔNG TY

Lĩnh vực kinh doanh :

Quản lý sản xuất, phát triển, quản lý giao hàng, nghiên cứu, kiểm soát chất lượng hàng may mặc.

Tên công ty :

Công Ty TNHH Tredia Việt Nam.

Trụ sở chính :

Lầu 5, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Ngày thành lập :

9/26/2014 (Đi vào hoạt động ngày 01/12/2014).

Số lượng nhân viên :

56

Chủ sở hữu :

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. http://www.mcf.co.jp/

Công ty liên kết :

Tredia Fashion Co., Ltd (Hong Kong)
Tredia China Co., Ltd (China) http://www.tredia.com/jp/index.html
Fuji Kougyo (Japan)

BẢN ĐỒ